Angličtina

Žáci si opakují tuto slovní  zásobu:
 
 • 11. 12.    AJ naučit se slovíčka
                  3.lekce - jídlo.
                  Naučit se slovíčka.
                  PS - str. 19.
 • 27. 11.  AJ PS - str. 17 dodělat.
                      Naučit se slovíčka 2. lekce
                      zvířata, barvy, školní potřeby.
 • 23. 10.    AJ  PS - str. 11
                         dodělat.
 • 16. 10.     AJ  PS - str. 9.
                   Naučit se na test.
 • 15. 10.      AJ   PS - str. 7.
  Naučit se číst a odpovědět
  na otázky:
  Can you see a snake?
 •  
 • Pozdravy - Dobrý den. Nashledanou.
 • Reagují na jednoduché anglické povely (procvičují s paní učitelkou - jsou vzadu ve slovníku)

Prosím rodiče, aby každé pondělí zkontrolovali svým dětem učebnici a pracovní sešit do angličtiny. Je zbytečné, aby se jim množilo zapomínání.
Bez učebnice a pracovního sešitu nelze v angličtině pracovat a učit se.