Den

Čtení - Co se učit?

 Psaní
ČJ - MAT-PRV

                     

Jiné úkoly

Pondělí


 

10. 12. ČJ 2 - z učebnice str.48/cv.4
Opiš slova a vyznač pomocí křížků
a koleček samohlásky a souhlásky.
 
 
 

Úterý

Procvičovat:
ČJ - řazení slov
podle abecedy.
MAT - sčítání a odčítání do 20
s přechodem přes desítku.
11. 12. ČJ PS str. 32/cv, 2.
           ČT - str. 56.

AJ naučit se slovíčka
3.lekce - jídlo.
Naučit se slovíčka.
PS - str. 19.
 
 

Středa

  12.12. Písanka str. 24
           ČT STR. 57
           donést PRV
 
 

Čtvrtek

  13. 12. PRV str. 29.  
 

Pátek

Procvičujte odčítání do 20
s přechodem 10,
typu 11 - 8, 12 - 3 ...

Procvičovat sčítání
a odčítání do 100
(60 + 20, 70 - 50 ...)
   

Učivo - domácí úkoly