Desatero žáka

1. Po prvním zvonění jsem na svém místě.
2. O přestávce si nachystám své věci na další hodinu.
3. Při vyučování mluvím, jen když jsem vyvolán(a).
4. O malé přestávce zbytečně neopouštím třídu.
5. O přestávkách neběhám po třídě ani po chodbách.
6. Po vyučování uklidím své místo.
7. Nezapomínám psát domácí úkoly a nosit potřebné pomůcky.
8. K učitelům a všem dospělým jsem slušný.
9. Ke spolužákům jsem kamarádský.
10. Používám slůvka:       Prosím.      Děkuji.
                                        Dobrý den.     Ahoj.      Nashledanou.
                                        Dobrou chuť.
                                        Promiňte.       Omluvte mě.
                                        Nezlob se.      Promiň.         Pomohu ti.
                                        Vítám tě.        Měj se hezky.